เกษตรสาระดี!! กระตุ้นการแตกยอดใหม่ผักหวานป่ายังไง ต้นจะไม่โทรมเร็ว

เกษตรสาระดี!! กระตุ้นการแตกยอดใหม่ผักหวานป่ายังไง ต้นจะไม่โทรมเร็ว

ใครปลูกต้นผักหวานป่าควรรู้ไว้….

ผักหวานป่า เป็น พืชเศรซฐกิจ ที่ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ถือเป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูกเชิงเศรษฐกิจอย่างยิ่ง

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา จาก คุณธนา นามใหม่ ปราชญ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผักหวานป่า แห่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้แนะนำถึงเทคนิคใน การปลิดใบผักหวานป่า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกยอด แบบต้นไม่โทรมเร็ว-ทำให้มีอายุยืนนานหลายปี ไว้ดังนี้

วิธีการ : ให้เลือกปลิดใบที่มีสีเหลืองแก่จัดออกเท่านั้น

และในหนึ่งกิ่งให้ปลิดแบบ 1 ใบ เว้น 3

ใบ อย่าปลิดออกหมด เพราะหากปลิดใบออกหมดในคราวเดียว จะทำให้กิ่งช๊อค(ชะงักการเจริญเติบโต) และทำให้ต้นโทรมเร็ว

ประโยชน์ของการปลิดใบแบบนี้ : จะช่วยให้กิ่งผักหวานมีใบไว้คอยสังเคราะห์แสง เพื่อหาอาหารมาบำรุงต้นผักได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยให้ระบบการเจริญเติบโตของกิ่งผักหวานป่าต่อเนื่องต้นไม่โทรมเร็ว หากทำได้ตามนี้ หลังจากปลิดใบแล้วให้บำรุงรักษาตามปกติ 7 วัน หลังจากปลิดใบออก ผักหวานป่าจึงจะแตกยอดออกมาตามปกติ

ขอขอบคุณที่มาจาก topicza.com