เกษตรสาระดี!! การปลูกมะม่วง ให้ได้ผลที่มีรสชาติหวาน อร่อย

เกษตรสาระดี!! การปลูกมะม่วง ให้ได้ผลที่มีรสชาติหวาน อร่อย

สาระดีๆทางการเกษตร…

มะม่วง ประเทศไทยมีมากหลายพันธุ์ สามารถแบ่งตามลักษณะการนำมาบริโภคได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ มะม่วงสำหรับรับประทานผลดิบ สามารถบริโภคได้ทั้งมะม่วงกินดิบมักมีรสเปรี้ยวจัด รสเปรี้ยวหรือมีรสมันหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยบางชนิดก็มีรสมันหวานจืด ส่วนมะม่วงสำหรับรับประทานผลสุก จะมีรสหวานแหลม และมะม่วงที่ปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ มะม่วงสำหรับดอง มะม่วงสำหรับบรรจุกระป๋อง

ทีมงานรายการ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 94.00 Mhz ได้สัมภาษณ์ คุณสายันต์ บุญยิ่ง เ กษตรกรตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เกษตรกรผู้เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่ พัฒนามาเป็นสวนไม้ผล มะม่วง มะยงชิดไข่ไก่ มะปรางหวานทั้งสิ้น กว่า 140 ไร่ จากแนวคิดและการปรับเปลี่ยนสภาพการผลิตจากพืชไร่มาเป็นไม้ผล จนได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่อยู่เสมอ ได้แนะนำ เทคนิคการผลิตมะม่วงให้มีรสชาติหวานอร่อย

ว่าให้เกษตรกรฉีดพ่นน้ำนมสดบริเวณโคนต้นมะม่วง ช่วงมะม่วงเริ่มติดลูก ฉีดพ่นทุก 5 วัน หยุดพ่นก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยว 15 วัน โดยใช้นมสด 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นขณะแดดอ่อนหรือในช่วงเช้า ก็ช่วยทำให้ มะม่วงหวาน ขึ้นได้

ลองศึกษาดูนะ…

ขอขอบคุณที่มาจาก topicza.com