เกษตรสาระดี!! การดูแลสวนยางพารา ในช่วงหน้าแล้ง

เกษตรสาระดี!! การดูแลสวนยางพารา ในช่วงหน้าแล้ง

มีสาระดีๆทางการเกษตรมาฝาก…

ใน ช่วงหน้าแล้ง ของทุกปี มักประสบปัญหาไฟไหม้สวนยาง และ ต้นยาง ชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสวนที่ปลูกใหม่ในภาคอีสาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลง และสามารถป้องกันได้ถ้าเจ้าของสวนยางมีการจัดการดูแลที่เหมาะสมอย่าสม่ำเสมอ

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การจัดการดูแลสวนยางในช่วงฤดูแล้ง ไว้เป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปปรับใช้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาวะแล้งไว้ ดังนี้

การคลุมโคน ต้นยางพารา : การคลุมโคนต้นยางพาราเป็นวิธีการที่จะเป็นต้องปฏิบัติต่อต้นยางอ่อนอายุ 1-3 ปีก่อนเข้าฤดูแล้ง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการปลูกสร้างสวนยางของเกษตรกร คือ

  1. ช่วยเก็บรักษาความชื้นในดิน
  2. ทำให้ต้นยางรอดตายสูงกว่าการไม่คลุมโคน
  3. ช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตดีขึ้น
  4. วัสดุที่ใช้คลุมโคนจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วัสดุที่เลือกใช้คลุมโคนต้นยาง ควรเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องงถิ่นและมีปริมาณมาก ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพดี เช่น เศษซากวัชพืช ซากพคลุม หญ้าคา ฟางข้าว เป็นต้น

ควรคลุมโคนก่อนเข้าหน้าแล้วประมาณ 1 เดือน ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. คลุมบริเวณโคนต้นยาง ให้เป็นวงกลม ห่างจากต้นยาง 5-10 ซม. หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ มีรัศศมีคลุมพื้นที่รอบโคนต้นประมาณ 1 เมตร หนา 10 ซม.
  2. คลุมตลอดแถวยาง วิธีนี้เหมาะสำหรับสวนที่หาวัสดุคลุมดินได้ง่าย มีปปริมาณมากและมีแรงงานเพียงพอ ควรคลุมให้ตลอดแถวยางจากโคนคลุมพื้นที่ออกไปข้างละ 1 เมตร หนา 10 ซม.

** ข้อควรระวัง ** การคลุมดคนต้นยางในหน้าแล้ง วัสดุอาจติดไฟได้ง่าย ควรระวังเหตุที่จะเกิดไฟไหม้ด้วย

การป้องกันการไหม้จากแสงแดด :

ต้นยางที่ปลูกในเขตแห้งแล้งมักจะปรากฎรอยไหม้จาแสงแดด ซึ่งเกิดจากการที่เนื้อเยื่อส่วนนั้นได้รับแสงแดดเป็นเวลานานติดต่อกันจนเสียหาย ไม่สามรถภเจริญเติบโตต่อไปได้ จึงเกิดเป็นรอยแผลขนาดต่รางๆ ดังนั้นต้นยางอ่อนอายุ 1-2 ปี เมื่อเข้าหน้าแล้ง ควรใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนสูงจากพื้นดิน 1 เมตร เพื่อป้องกันความรุนแรงของแสงแดด

สำหรับรอยแผลที่เกิดขึ้นให้แก้ไขโดมใช้สีน้ำมันทาปิดทับในขณะที่สำรวจพบทันทีและทาปิดทับอีกครั้งก่อนจะเข้าฤดูแล้งในปีถัดไป

ลองศึกษาดูนะขอรับ..