อบจ.จันทบุรีทุ่ม91ล.ซื้อท่อส่งน้ำช่วยเกษตรกร 

อบจ.จันทบุรีทุ่ม91ล.ซื้อท่อส่งน้ำช่วยเกษตรกร 

ภัยแล้งคุกคามหนักในหลายพื้นที่ทำเอาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และสระน้ำที่เกษตรกรชาวสวนขุดไว้แห้งขอด ในเรื่องนี้ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีได้มีการสูบน้ำมา 2 เดือนแล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับความกรุณาศูนย์ปศุสัตว์ที่ ตำบลวังแซ้ม ให้สูบน้ำไปช่วยเหลือที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริของในหลวง ซึ่ง 2 จุดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มีการสูบน้ำมานาน และอีกจุดหนึ่ง คือ เราได้ใช้น้ำจากคลองภักดีรำไพ โดยได้ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่หลังเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และประตูระบายน้ำที่ 3 เพื่อไปยังสระบาป และอีกจุดหนึ่งบริเวณประตูน้ำเช่นกัน ที่จะไปทางวัดเนินยาง แต่สถานการณ์ในช่วงนี้ฝนได้ตกในพื้นที่ตอนบน ก็พอบรรเทา แต่ในส่วนของเครื่องสูบน้ำที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการอยู่ ก็ยังมีการดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน

และในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำในงบประมาณนี้ พึ่งส่งแล้วเสร็จอีกเครื่องหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซื้อท่อ พีอี จำนวน 91 ล้านบาท เพื่อที่จะไปดูเรื่องของการทำการลักน้ำ และดูบริเวณที่มีแหล่งน้ำเพื่อที่จะไปใช้ในพื้นที่ตอนในเพราะฉะนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ติดตามในเรื่องของสถานการณ์ ถึงแม้ฝนจะตกลงมาในช่วงของพายุฤดูร้อน 3-4 วัน ที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างไรถ้าฝนทิ้งช่วงจะต้องผ่านเดือนเมษายน และต้นเดือนพฤษภาคม ก็คงจะต้องเฝ้าในเรื่องของสถานการณ์ต่อไป และในระยะยาวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ก็ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมา โดยที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่เอามาเป็นพลังงาน เพื่อที่จะสูบน้ำ และวางท่อเฮททีพีอี ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มาจาก rakbankerd.com