เคล็ดลับง่ายๆสำหรับทำผลมะพร้าวให้หวานด้วยมูลไก่

เคล็ดลับง่ายๆสำหรับทำผลมะพร้าวให้หวานด้วยมูลไก่

เกษตรกรหลายท่านที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม คงจะต้องการการให้ผลผลิตของท่านได้รับความนิยม ได้มะพร้าวที่มีรสหอมหวานวันนี้กระหม่อมมีเคล็ดลับดีๆมาฝาก….

มูลไก่ไข่    จะมีปริมาณธาตุโปรแตสเซียมสูง  ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันว่าปุ๋ยเค็ม  และจะมีปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่ามูลไก่พันธุ์เนื้อ  ซึ่งมีส่วนช่วย เพิ่มความหวานให้กับน้ำมะพร้าวน้ำหอม   ได้ดี

คุณพูลจิตต์  กาลพัฒน์   ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนภูเงิน  ต.ภูเงิน  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  เมื่อปี  พ.ศ.2557  ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  พูดถึงการทำ เกษตรแบบทฤษฎีใหม่   ภายในพื้นที่กว่า  17  ไร่ หนึ่งในนั้นจะเป็นการปลูกมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นพืชที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำเกษตรแบบผสมผสาน  โดยส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณริมบ่อเลี้ยงปลาเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ  และใช้มูลไก่ไข่เป็นปุ๋ยที่ช่วยเพิ่มความหวานให้กับน้ำมะพร้าว  คุณพูลจิตต์กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลไก่ไข่จะมีปริมาณธาตุโปรแตสเซียมที่สูง  ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันว่า  ” ปุ๋ยเค็ม ”   ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความหวานให้กับน้ำมะพร้าวน้ำหอมได้ดี

วิธีการจัดการแปลง  :  ก่อนอื่นให้ทำการขุดหลุม  ขนาด  20*20*20  เซนติเมตร ให้ห่างจากโคนต้นมะพร้าว  1  เมตร

จำนวน  4  หลุมทั้ง  4  มุมของต้นมะพร้าว  จากนั้นนำเอามูลไก่ไข่แห้งหรือมูลไก่ไข่ที่ผ่านการหมักแล้ว  ใส่ลงไปในหลุม  อัตรา  1  กิโลกรัม/หลุม  แล้วทำการฝังกลบ เมื่อมูลไก่ไข่ย่อยสลายได้ดีแล้วมะพร้าวจะดูดเอาธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ไปช่วยเพิ่มความหวานให้กับน้ำมะพร้าว  หากเกษตรกรทำเช่นนี้อย่างน้อยปีละครั้ง  หรือปีเว้นปีในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ดินมีความชื้นสูง  จะช่วยให้มะพร้าวติดดอกออกผลได้ดีขึ้น  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราความหวานของน้ำมะพร้าวได้ดีแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

หมายเหตุ  :  มูลไก่ไข่จะมีปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่ามูลไก่พันธุ์เนื้อ  ก่อนนำมาใช้ประโยชน์ควรตากให้แห้ง  หรือทำการหมักให้ย่อยสลายก่อน

ลองนำไปใช้ดูนะขอรับ…

ขอขอบคุณที่มาจาก topicza.com