แผ่ให้เขา แต่เราได้

แผ่ให้เขา แต่เราได้

หลายคนเข้าใจผิดว่าการแผ่เมตตาเป็นการสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น ถ้าแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดชัง คนที่เราเกลียดชังนั้นก็มีจะความสุข ด้วยความคิดนี้ทำให้ใครหลายๆคน ทำใจไม่ได้ที่จะแผ่เมตตาให้ศัตรู ความจริงการแผ่เมตตาไม่ใช่การหยิบยื่นความสุขไปให้บุคคลภายนอก แต่เป็นการปลดล็อก เพื่อปล่อยใจตนให้เป็นอิสระจากอำนาจของความเกลียดชังต่างหาก คนที่โกรธเกลียดคนอื่นจิตใจมักร้อนรนอยู่ตลอดเวลา และยิ่งได้เห็นคนที่เราเกลียดมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ก็ยิ่งร้อนรนหนักขึ้น บางครั้งนึกอยากฆ่าเขาให้ตายในขณะนั้นก็มี

ขณะที่เรานึกโกรธ เกลียด คิดอยากฆ่า อยากทำลายเขาอยู่นั้น คนที่เป็นทุกข์ที่สุดคือตัวเราเอง ส่วนคนที่เราโกรธเขากลับไม่รู้ตัวเลย ดังนั้น การแผ่เมตตาให้กับคนอื่น ที่แท้คือการสร้างสุขให้กับตัวเราต่างหาก

บทแผ่เมตตา

  1. สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  2. สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  3. สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  4. สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  5. สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  6. สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  7. สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  8. สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  9. สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
  10. สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยะปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ลองทำดูนะขอรับ แรกๆอาจทำยากหน่อย แต่ทำแล้วสบายใจจริงๆ….