รู้ถึงบทบาทธาตุอาหารรอง : กำมะถัน ต่อพืช

รู้ถึงบทบาทธาตุอาหารรอง : กำมะถัน ต่อพืช

สวัสดีขอรับเกษตรกรทุกท่านวันนี้แอดฯมีความรู้ทางการเกษตรเกี่ยวกับธาตุอาหารรองที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่พืชจะขาดไม่ได้เลย เพื่อผลผลิตที่มากขึ้นและป้องกันผลผลิตลดลงอย่างกำมะถัน ธาตุนี้จะมีบทบาทและความสำคัญต่อพืชอย่างไรลองมาดูกัน…

 กำมะถัน เป็นธาตุอาหารรองที่มีบทบาทที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเป็นองค์ประกอบของโปรตีน เอนไซม์ และสารสำคัญอีกหลายชนิด เป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ และมีส่วนช่วยในการแบ่งเซลล์บริเวณส่วนยอดของพืชอีกด้วย พืชสามารถดูดกำมะถันไปใช้ประโยชน์ในรูปซัลเฟตไอออน และหากในอากาศมีกำมะถันในรูปซัลเฟอร์ไดออกไซด์พืชก็สามารถดูดไปใช้ได้โดยตรงเช่นกัน กำมะถันเป็นธาตุหนึ่งที่มีมากในผิวโลก คือ 0.06-0.01 เปอร์เซ็นต์ บาฃชนิดเป็นเกลือที่ละลายง่าย บางชนิดเป็นเกลือที่ละลายยากและตกตะกอนในดิน โดยธาตุกำมะถันในดินแบ่งได้ 2 ประเภท คือ สารประกอบอินทรีย์และสารอนินทรีย์

  1. สารประกอบอินทรีย์ กำมะถันส่วนมากอยู่ในรูปสารอินทรีย์ชนิดต่างๆซึ่งจะถูกจุลินทรีย์ดินย่อยสลายและแปรสภาพให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ และกำมะถันบางส่วนจะถูกยึดไว้ด้วยแร่ดินเหนียวซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช
  2. สารประกอบอนินทรีย์ โดยทั่วไปจะมีสารประกอบกำมะถันประเภทอนินทรีย์น้อยกว่าสารประกอบอินทรีย์ แต่สารประกอบอนินทรีย์มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งบางชนิดละลายน้ำง่าย ส่วนในนาน้ำขังจะมีแร่ไพไรต์ ซึ่งละลายยาก แต่เมื่อได้รับออกซิเจนจะแปรสภาพเป็นกำมะถันที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของกำมะถันในดินได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดินซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของกำมะถัน สภาพการชะละลายของซัลเฟตจากดิน ความเป็นกรด-ด่างซึ่งมีอิทธิพลต่อการดูดซัลเฟตของดิน

ประโยชน์ของกำมะถัน

มีบทบาทสำคัญในการบงนการสังเคราะห์ด้วยอสง ทำให้ลำต้น และใบข้าวแข็งแรง มีส่วนทำให้ข้าวติดเมล็ดต่อรวงมากขึ้น น้ำหนักแห้งมากขึ้น

อาการขาดธาตุกำมะถัน

กำมะถันเป็นธาตุอาหารที่ไม่เคลื่อนย้ายในพืช อาการขาดธาตุอาหารจึงปรากฏที่ใบอ่อน ข้าวที่ขาดกำมะถันจะมีลักษณะคล้ายกับอาการขาดธาตุไนโตรเจนแต่จะเหลืองจากใบอ่อนสู่ใบแก่ ปลายใบอ่อนจะเหลืองซีดและจะแห้งตายจากปลายใบ ข้าวในนาระยะแตกกออาจจะมีสีเหลืองทั้งต้น ต้นข้าวจะเตี้ย การแตกกอน้อยทำให้จำนวนรวงน้อยลง รวงสั้นทำให้เมล็ดต่อรวงลดลง

การจัดการและการแก้ไข

สามารถทำได้โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีกำมะถัน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต มีกำมะถัน 24% ซิงเกิลซูเปอร์ฟอสเฟต มีกำมะถัน 12% โพแทสเซียมซัลเฟต มีกำมะถัน 18%

เป็นไงบางละขอรับ ธาตุกำมะถันนี้แม้จะไม่ใช่ธาตุอาหารหลัก แต่เราก็ควรจะหามาเสริมให้พืชด้วยนะ หากท่านคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยละกัน…

ขอขอบคุณที่มาจาก เพื่อนแท้เกษตรไทย ฉบับที่2 เมษายน – มิถุนายน 2560

เอื้อเฝื้อภาพประกอบ Internet