อานิสงส์ของการอ่อนน้อมถ่อมตน

อานิสงส์ของการอ่อนน้อมถ่อมตน

กระหม่อมเชื่อว่าหากเราไปไหนมาไหน แล้วพบเจอคนพูดคุยทักทายกับเราด้วยรอยยิ้มมีมิตรไมตรี พูดจาไพเราะให้เกียรติเรา เราก็คงชอบและประทับใจ กระหม่อมขอยกเอาพระวจนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ ข้อ ๒๖๓ ว่า ” คนเหล่าใด ฉลาดในธรรม ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ใหญ่ ย่อมเป็นผู้อันมหาชนสรรเสริญในปัจจุบันนี้ ทั้งสัมปรายภพของคนเหล่านั้นเป็นสุคติแล”

ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ข้อ ๕๕ 

ชายผู้หนึ่ง เป็นผู้ที่พูดจาอ่อนหวานจากใจจริง(เคารพนอบน้อมผู้อื่น) ด้วยผลบุญนั้นทำให้ได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณดี มีรัศมีสว่างไสว มีวิมานกว้างและยาว 12 โยชน์ มีปราสาทมากถึง 700 ยอด ปราสาทแต่ละหลังล้วนแล้วแต่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

การทำบุญด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นเคารพผู้อื่น ก็จะส่งผลให้เราเป็นผู้ที่มีคนให้เกียรติโดยเราไม่ต้องร้องขอ จะมีคนให้ความเคารพนับถือ เชื่อฟังจากใจจริงโดยไม่เสแสร้ง และผลบุญนี้จะทำให้มีชาติตระกูลสูง โดยอาจสูงขึ้นในชาตินี้ หรืออาจทำให้ชาติหน้าเกิดมามีชาติตระกูลสูง

ส่วนใครที่ทำตรงกันข้ามก็จะได้รับสิ่งตรงกันข้าม นั่นก็คือ คนไม่ค่อยให้เกียรติแม้จะร้องขอ ไม่ค่อยมีใครให้ความเคารพนับถือ เชื่อฟัง (หรือแม้มีคนแสดงความเคารพ แต่ก็ไม่ได้ทำจากใจริง) มีชาติตระกูลที่ต่ำลง หรือชาติหน้าเกิดมามีชาติตระกูลที่ต่ำ

เห็นหรือยังขอรับว่า เราควรเลือกเอานะ เราจะทำตัวยังไงกับคนอื่น พูดจาอย่างไร เพราะหากอานิสงส์การอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีจริงเราก็จะได้รับผลนั้น แต่หากไม่มีจริงก็ไม่เสียหลายนิ แต่สำหรับกระหม่อมนั้นเชื่อว่ามีแท้แน่นอน พิสูจน์ง่ายๆแค่ยิ้มให้ใครเราก็จะได้รับยิ้มตอบ ลองไปด่าใครสิก็ต้องโดนด่าหรือถูกเกียจแน่ๆจริงเปล่า..

หากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดถูกใจหรือช่วยแชร์บอกต่อเป็นกำลังใจให้กระหม่อมด้วย ขอบคุณขอรับ…

เอื้อเฝื้อภาพประกอบจาก Internet