ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 26-27 มีนาคม 2562) ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย…